تاریخی
نافرمانی (= عدم تمکین) زنان در مادیان هزاردادستان

مهشاد ستوده؛ مهشید میرفخرایی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 577-592

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.234125.878

چکیده
  مادیان هزاردادستان یکی از متون حقوقی معتبر به خط و زبان پهلوی است. مادیان در پایان دورة ساسانی، یعنی نیمة نخست قرن هفتم میلادی، نوشته شده و تنها متنی از این دوران است که به مسائل حقوقی پرداخته است. در این کتاب، به مسائلی همچون برده‌داری، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، نافرمانی (= عدم تمکین) و... اشاره شده است. در دوران ساسانیان، ارتباط متقابلی ...  بیشتر