هویت زنانه در سینمای ایران (تحلیل گفتمان کارگردان‌های زن در سی و پنجمین جشنوارۀ فیلم فجر)

حسن بشیر؛ حسن مسعودی؛ مجتبی رزم آرا

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 513-534

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.291451.1363

چکیده
  یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در مطالعات بازنمایی، بازنمایی‏های صورت‌گرفته از زنان و ابعاد مختلف زندگی ایشان است. بر همین اساس، در این پژوهش سعی شده با روش تحلیل گفتمان «پدام» و با توجه به نظریة بازنمایی جنسیتی نحوة بازنمایی هویت زنانه در آثار کارگردان‌های زن سینمای ایران در سی و پنجمین جشنوارة فیلم فجر (1395) بررسی و تحلیل شود. ...  بیشتر

ارتباطات
تحلیل گفتمان سریال پایتخت 4؛ بازنمایی تعارض نقش سنتی با نقش اجتماعی زن ایرانی

حسن بشیر؛ حسن مسعودی؛ صفیه پروانه

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 75-95

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.247353.988

چکیده
  حوزة تحلیل ‏گفتمان ظرفیت بالایی در جهت تحلیل مسائل فرهنگی و رسانه‏ای دارد که در تحلیل بازنمایی زن و تحلیل باورها، نگرش‏ها و ارزش‏های جنسیتی در فرهنگ رسانه‏ها خود را نشان می‏دهد. این باورها و نگرش‏ها در بازنمایی «زن موفق» در جامعة ایران از یک‌سو به باورهای سنتی خود دلبسته است و از سوی دیگر نمی‏تواند حضور اجتماعی ...  بیشتر