تعداد مقالات: 336
127. تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 61-72

راضیه نصیرزاده؛ نرجس عرفان منش؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد مظفری مکی آبادی


130. نشانه شناختی تصویر زن در سینمای ابراهیم حاتمی کیا

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 85-105

سیدمحمد مهدیزاده؛ معصومه اسمعیلی


132. تأثیر حرمسرا بر شیوة پیکرنگاری فتحعلی‌شاهی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 187-205

علیرضا طاهری؛ بتول معاذالهی


133. پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت نفس در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-204

عبدازهرا نعامی؛ شهرام نوری ثمرین


136. تحلیل فرایند معنازایی در پوستری اجتماعی از پریسا تشکری براساس آرای کریستوا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 199-231

زهرا شهریاری؛ فریده آفرین


138. بازنمایی زنانگی در سریال‏ های شبکۀ محلی ایلام

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 209-229

حسن پیری؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری


140. بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 333-348

داریوش رضاپور؛ حسن چنانی نسب؛ رحمان باقری


141. جایگاه ایران در میان کشورهای منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی در افق سال 2015 براساس شاخص‏های توانمندسازی زنان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 345-372

عزت ملاابراهیمی؛ یاشار تارودی ممقانی؛ عطیه هنردوست


142. مقایسۀ انتظارات و هدف از ازدواج زنان و دختران ساکن در شهر شیراز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 345-360

مریم فلاحی؛ سیدرضا فلاح چای؛ اقبال زارعی


143. سبک‏ فرزندپروری و احساس تحقیرشدگی مطالعۀ زنان بالای 15 سال ساکن در مناطق ده‌گانۀ شهر تبریز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 351-380

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ لیلا زارع‌زاده اردشیر


144. مخالف‏ پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 359-384

بهروز محمودی بختیاری؛ کورش غنیون


145. تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 369-390

سمانه سالک؛ فریده طالب پور؛ بهار مختاریان


147. دسترسی زنان به فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: زنان شهر ایلام)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 461-470

اسداله نقدی؛ سارا دارابی


148. بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ـ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 473-492

مسعود حاجی زاده میمندی؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ اکرم میرمنگره


149. شمایل‌شناسی پیکرۀ حضرت مریم در نقاشی‏ های دورۀ رنسانس و تطبیق آن با صفات حضرت مریم(س) در آیات سوره‏ های قرآنی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 497-525

اشرف السادات موسوی لر؛ منصور حسامی؛ زهرا خسروی راد


150. دگردیسی عکاسی ‌مد در جامعۀ ایرانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 507-528

جواد سلیمی؛ زهرا رشید