نویسنده = پشوتنی زاده، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. تحولات نماد الوهی فرشته با الهام از نقش فروهر و بُن مایه سیمرغ

دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 5-23

اسفندیار اختیاری؛ آزاده پشوتنی زاده؛ رامین اخوی جو