نویسنده = حمیدی، فریده
تعداد مقالات: 2
1. خلاقیت و نوگرایی در جنسیت زدایی از زبان‌های محاوره ای و عرفانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 389-404

فریده حمیدی؛ پردیس عامری


2. بررسی تفاوت های جنسیتی در مهارت های زبانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 227-238

فریده حمیدی؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ یاسین رستمی