نویسنده = نیکوبخت، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جنبه‌های نمایشی شخصیت سودابه براساس نظریه کنش‌مندی گرماس

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 529-542

ناصر نیکوبخت؛ احسان زیورعالم