نویسنده = صادقی فسائی، سهیلا
تعداد مقالات: 3
3. فراتحلیل چهار دهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-256

سهیلا صادقی فسایی؛ عاطفه خادمی