نویسنده = صادقی فسایی، سهیلا
تعداد مقالات: 4
1. خوانش گفتمانی از مناقشات امر جنسی در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 51-70

سهیلا صادقی فسایی؛ ابوالفضل اقبالی


4. فراتحلیل چهار دهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-256

سهیلا صادقی فسایی؛ عاطفه خادمی