نویسنده = صادقی مقدم، محمد حسن
تعداد مقالات: 3
1. ماهیت حقوقی طلاق معوض و تحلیل آثار فرهنگی و اجتماعی آن در حقوق ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 117-130

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی


2. اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 453-467

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی


3. نفقه و نیازهای درمانی زوجه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 405-419

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی