نویسنده = میلادی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. تقابل گفتمان هویت غالب و مغلوب زنان ایرانی و مغولی در تاریخ جهانگشا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 557-572

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ فرشته میلادی