نویسنده = صابر، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی تصویر زن در نگاره های خمسه برلاس بر اساس نظریۀ میدان پی یر بوردیو

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 371-394

فاطمه شیرازی؛ زینب صابر؛ محمد رضا حسنی