نویسنده = منصوریان راوندی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تجربة زیستۀ زنان از خشونت کلامی در خانواده (مطالعۀ موردی: زنان شهر کاشان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 245-264

مهران سهراب زاده؛ فاطمه منصوریان راوندی