نویسنده = سجادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نمادهای باروری در سرسنجاق‌های مفرغی لرستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-63

محمد میرزایی رشنو؛ یوسف علی بیرانوند؛ علی سجادی