الهیات
زن و زنانگی در انجیل توماس

مهران رهبری؛ شهرام پازوکی؛ ابوالفضل محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.345876.1812

چکیده
  جایگاه زن و نقش آن در عرصه اجتماعی و تأثیرگذاری عواملی چون فرهنگ و دین بر آن همواره مدنظر محققان حوزه زنان بوده است. در این تحقیق بر آن بوده‌ایم که جایگاه زن و زنانگی در انجیل توماس را بررسی کنیم. انجیل توماس نوشته‌ای غیررسمی و یکی از متون یافت شده در کتابخانه نجع حمادی است و علیرغم حجم کم آن از بدو کشف شدن همواره مورد توجّه پژوهشگران ...  بیشتر

بررسی کانون‌‌های صوفیانۀ زنان در سده‌‌های سوم تا هشتم هجری

اکرم ارجح؛ شهرام پازوکی؛ طاهره حاج ابراهیمی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 627-643

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.325276.1621

چکیده
  چکیدهسده‌‌های چهارم تا هشتم هجری دورانی که تصوف و مراکز وابسته به آن در تمام سرزمین‌‌های جهان اسلام گسترش یافته بود، بستر مناسبی برای رشد و کنشگری زنان در این زمینه فراهم آمد. در این دوران، تجربۀ زیستۀ زنان در طریق سیر و سلوک عرفانی، نقش کلیشه‌‌ای آنان را که تنها در قالب مادر، همسر، فرزندآور و موجودی وابسته به مرد، بازنمایی شده ...  بیشتر