نویسندگان

چکیده

در سده های اخیر با فراهم آمدن فضای آزاد و بستر مناسبی برای حضور زنان در جوامع بشری و انجام فعالیت های ارزنده ای در عرصه های سیاسی، تجاری، فرهنگی، فکری و ادبی، این جوامع به رشد و شکوفایی فزاینده ای دست یافتند و دگرگونی های اساسی در آن ها پدید آمد. زنان جامعه ی لبنان نیز از این امر مستثنی نبودند. آنان به رغم چالش‌های پیش رو نه تنها در عرصه فرهنگی و اجتماعی خوش درخشیدند و فعالیت های ثمربخش خود را تا حضور در کنفرانس های فرهنگی و سیاسی داخل و خارج از کشور گسترش دادند، بلکه در عرصه های هنری و ادبی نیز به خلق آثار ماندگاری دست زدند، که کمتر نظیری برای آن در سایر کشورهای عربی می توان یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Exploration of the Presence of Lebanese Women in Cultural Sphere

نویسندگان [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi
  • Akram RoshanFekr

چکیده [English]

In recent centuries, women were provided with the proper space to be active in social, political, economical, cultural, intellectual and literary areas. Therefore, they have done valuable activities and helped their countries to achieve increasing growth and manage fundamental changes.
In this regard, the Lebanese women have been active, despite all difficulties they have encountered. They try to present their ideas and activities in cultural and political conferences inside and outside the country. Simultaneously, they release the artistic and literary works which are so qualified and unique specifically comparing the similar works produced in other Arabic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lebanon
  • literature
  • social activities
  • Women