نویسنده = شریفی، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. نمود زبانی تمایلات فمینیستی در رمان خوشه های خشم

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی