نویسنده = مقدمی، ساجده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفاوت های جنسیتی در نگرش به فرزند

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 101-116

امیر رستگارخالد؛ ساجده مقدمی