ادبیات
خوانش تطبیقی زنانه‌نویسی در رمان «ذاکرة الجسد» نوشته احلام مستغانمی و«هرس» نوشته نسیم مرعشی بر اساس بعد زبانی نظریه الین‌شوالتر

صیاد پناهی؛ حمید ولی زاده؛ مهین حاجی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

https://doi.org/10.22059/jwica.2023.357769.1912

چکیده
  امروزه ایده‌ها و انگاره‌های فمینیستی، ابزار مناسبی برای بررسی میزان تأثیر رویکرد فمینیستی در ساختار اثر ادبی است. در این میان، نظریه ابعاد چهارگانه «الین شوالتر» منتقد نامور آمریکایی سدۀ بیستم، این فرصت را برای نقد نوشتار زنانه اثر فراهم می‌سازد و با اتکا بر آن می‌توان جایگاه زنان را در آثار ادبی نویسندگان زن و مرد شناخت. از این‌رو ...  بیشتر

ادبیات
نشانه‌شناسی شخصیت زن در اشعار نزار قبانی با تکیه بر نظریه فیلیپ هامون

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ قادر احمدی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 517-539

https://doi.org/10.22059/jwica.2023.357437.1908

چکیده
  فیلیپ هامون نظریه‌پرداز معاصر فرانسوی از جمله صاحب نظرانی است که دیدگاهی دقیق و جامع نسبت به عنصر شخصیت دارد که با رویکرد وی به دلیل در بر‌گرفتن آراء نظریه‌پردازان پیشین می‌توان به شناخت جامعی از معانی و مفاهیم نهفته در شخصیت‌ها رسید. در نظریه وی شخصیت‌ها براساس چهار اصل از نظر انواع، سطوح شخصیت، دال و مدلول شخصیت پردازش می‌شوند. ...  بیشتر