چکیده های انگلیسی

10.22059/jwica.2019.73940

عنوان مقاله [English]

English Abstracts