نشریه زن در فرهنگ و هنر، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران از سال 1388منتشر کرده و از کمیسیون نشریات علمی کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - درجه علمی دریافت کرده است. این فصلنامه اولین نشریه دانشگاهی درباره مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی و هنری با گرایش های مختلف علمی مانند  ادبیات فارسی، الهیات، تاریخ، زیبایی شناسی و هنر ، جامعه شناسی، انسان شناسی، روانشناسی  و ... با رویکرد جنسیتی  می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همانندجو  (ایرانداک) بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله
 • هزینه داوری مقاله 150 هزار تومان.
 • هزینه چاپ مقالات پذیرفته‌شده 450 هزار تومان.
هزینه اشتراک

نشریه نشریه زن در فرهنگ و هنر به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاست های دسترسی باز

نشریه زن در فرهنگ و هنر رنگ تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

   

 

سیاست های انتشار

نشریه نشریه زن در توسعه و سیاست پیرو کمیته اخلاق نشر (COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.


ویژگی های اصلی نشریه 
 • عنوان: زن در فرهنگ و هنر
 • ناشر: مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • نوع نشریه: علمی
 • روش داوری: دو سو ناشناس 
 • نوع دسترسی به متن مقالات: دسترسی آزاد
 • زمان بررسی اولیه: کمتر از دو هفته
 • درصد پذیرش: %17
 • حداکثر زمان جهت تعیین تکلیف مقاله: کمتر از شش ماه 
 • استفاده از مشابهت یاب: بله 
 • صدور گواهی پذیرش و یا چاپ مقاله: فقط به صورت الکترونیکی 
 • هزینه بررسی اولیه و انتشار: دارد

اطلاعات تماس 

آدرس سایت: https://jwica.ut.ac.ir

ایمیل نشریه: cws.ca.journal@gmail.com

ایمیل سردبیر: ravadrad@ut.ac.ir