پرسش‌های متداول

فونت و اندازه متن مقاله به چه صورت است؟

در راهنمای نویسندگان کامل توضیح داده شده است لطفا مراجعه فرمائید

داوری مقالات چه مدت طول زمان می برد؟

کمتر از شش ماه 

نامه پذیرش مقاله چه زمانی داده می شود؟

زمانی که مقاله در نشریه تایید نهایی شود

آیا می توان مقالات را از طریق ایمیل هم ارسال کرد؟

خیر، باید از طریق سامانه ارسال شوند