پرسش‌های متداول

فونت و اندازه متن مقاله به چه صورت است؟

فونت تایپ مقالات BNazanin و اندازه متن اصلی مقاله 12، اندازه متن چکیده 11 است. همچنین جهت اطلاعات بیشتر به شیوه نامه مجله مراجعه فرمائید.

داوری مقالات چه مدت طول زمان می برد؟

داوری مقاله پس از تأیید مقاله در هئیت تحریریه بین 2 تا 5 ماه زمان می برد.

نامه پذیرش مقاله چه زمانی داده می شود؟

نامه پذیرش زمانی به نویسنده داده می شود که مقاله تأیید نهایی شده و به مرحله بعد یعنی جهت ویراستاری و صفحه آرایی ارسال شده باشد.

آیا می توان مقالات را از طریق ایمیل هم ارسال کرد؟

خیر، تنها مقالاتی بررسی می شوند که از طریق سامانه نشریات دانشگاه تهران به نشانی https://jwica.ut.ac.ir ارسال شده باشند.