نشانی پستی:خیابان انقلاب و یا بلوار کشاورز-خیابان وصال-کوچه مرحوم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن(شاهد سابق)-ساختمان شماره 2 دانشکده علوم اجتماعی-طبقه چهارم-واحد 7-مرکز مطالعات  زنان و خانواده دانشگاه تهران-دفتر نشریه زن در فرهنگ و هنر.

نشانی الکترونیکی: cws.ca.journal@gmail.com

 


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image