اهداف و چشم انداز

هدف از تأسیس این مجله با این عنوان پاسخ­گویی به نیازهای روزافزون و به وجود آمدن ظرفیت­ هایی است که امروزه جهت نشر تولیدات علمی پیرامون موضوعات زنان به­ ویژه در حوزه فرهنگ و هنر احساس می­ شود. وجود مجله­ های  مختلف علمی- پژوهشی در حوزه­  زنان که تعداد آن­ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی­ رسد گرچه بخشی از این نیازها را در زمینه­  مطالعات زنان پاسخ­گو است اما رویکرد تخصصی این مجله به حوزه­ فرهنگ و هنر که بنیادی­ ترین مسائل در حوزه زنان را دربر می­ گیرد، سیراب­ کننده عطشی دیگر از مخاطبان این حوزه است.

هدف آرمانی مجله نقش ­آفرینی در ارتقای فرهنگی جامعه به­ ویژه زنان فرهیخته است که جاپای وجودی آن­ها مستقیم یا غیرمستقیم در عرصه­  فرهنگی این کشور مشهود است. ما برآنیم تا نتایج پژوهش­ ها در حوزه­ زنان را که در مجموعه فرهنگ و هنر که از جمله زمینه­ های علوم انسانی است، منتشر کرده و سمت و سوی مطالعات زنان در این زمینه را تقویت کنیم و بر این باوریم که جامعه و سیاست­ های جاری برآن مبتنی بر بستری فرهنگی و تمدنی است و هنر و نمادهای هنری نشانه­ هایی از درهم آمیختگی فرهنگ، جامعه و سیاست است که در قالب­ های مختلف شکل می­ گیرد. انعکاس شکل­ گیری این قالب­ ها در حوزه­ مسائل زنان یعنی نشر خلاقیت و اثرات خلاقانه رسالتی است که به عهده این مجله قرار دارد.