اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم اندازهای نشریه زن در فرهنگ و هنر:

- فراهم کردن بستری مناسب جهت ارائه مقالات کیفی در حوزه فرهنگ و هنر از منظر جنسیتی.

- در دسترس قرار دادن مقالات به صورت آزاد برای پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه.

- پاسخ به نیازهای روزافزون پژوهشی در حوزه مطالعات جنسیتی با تکیه بر حوزه های فرهنگی و هنری .

- عرضه ی خلاقیت های زنانه در این عرصه.

- بازنمایی چگونگی اثر پذیری و اثرگذاری زنان در بعد مسائل فرهنگی و اجتماعی در جامعه.

هدف آرمانی این نشریه عرضه ی  مقالاتی است که نوآورانه و حاصل یافته های پژوهشگر(ان) محترم است تا این پژوهش ها در فرایند نقد و ارزیابی جامعه علمی بستری را فراهم آورد که زنان سرزمینمان را در حوزه های فرهنگی و هنری بهتر و بیشتر بشناسیم و بستری مناسب جهت ارتقای آنان در سطح کلان جامعه فراهم آوریم

لذا نشریه زن در فرهنگ و هنر از تمامی پژوهشگران با افتخار دعوت می نماید مقالات ارزنده ی  خویش را در حوزه های مرتبط با نشریه به سامانه فصلنامه ارسال نمایند.