اهداف 

 • فراهم کردن بستری مناسب جهت ارائه مقالات کیفی در حوزه فرهنگ و هنر از منظر جنسیتی.
 • در دسترس قرار دادن مقالات به صورت آزاد برای پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه.
 • پاسخ به نیازهای روزافزون پژوهشی در حوزه مطالعات جنسیتی با تکیه بر حوزه های فرهنگی و هنری .
 • عرضه ی خلاقیت های زنانه در این عرصه.
 • بازنمایی چگونگی اثر پذیری و اثرگذاری زنان در بعد مسائل فرهنگی و اجتماعی در جامعه.

هدف آرمانی این نشریه عرضه ی  مقالاتی است که نوآورانه و حاصل یافته های پژوهشگر(ان) محترم است تا این پژوهش ها در فرایند نقد و ارزیابی جامعه علمی بستری را فراهم آورد که زنان سرزمینمان را در حوزه های فرهنگی و هنری بهتر و بیشتر بشناسیم و بستری مناسب جهت ارتقای آنان در سطح کلان جامعه فراهم آوریم.

 

محورهای موضوعی نشریه

این فصلنامه پذیرای مقالات در رشته های زیر ( با رویکرد جنسیتی) می باشد:

 •  ادبیات فارسی (شعر یا داستان)
 • الهیات
 • تاریخ
 • زیبایی شناسی و هنر
 • جامعه شناسی
 • انسان شناسی
 • سینما
 • مطالعات زنان
 • معماری
 • جغرافیا
 • موسیقی
 • نگارگری
 • صنایع دستی
 • روانشناسی  و ...

 نشریه زن در فرهنگ و هنر از تمامی پژوهشگران با افتخار دعوت می نماید مقالات ارزنده ی  خویش را در حوزه های مرتبط با نشریه به سامانه فصلنامه ارسال نمایند.