زن در فرهنگ و هنر

 

 

             فصلنامه زن در فرهنگ و هنر نشریه ای علمی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان از سال 1388 منتشر کرده است و از کمیسیون نشریات علمی کشور درجه ی علمی دریافت کرده است این فصلنامه اولین نشریه دانشگاهی درباره مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی و هنری با رویکرد جنسیتی می پردازد  و هدف  آن فراهم ساختن بستری مناسب جهت عرضه مقالات نوآورانه در این حوزه می باشد.

 

دوره انتشار: فصلنامه

نوع نشریه : علمی

روش ارزیابی : دو سو ناشناس 

ناشر: دانشگاه تهران

دسترسی آزاد: بله

زمان بررسی اولیه: کمتر از دو هفته

درصد پذیرش: %17

حداکثر زمان جهت تعیین تکلیف مقاله : کمتر از شش ماه 

استفاده از مشابهت یاب: بله 

صدور گواهی پذیرش و یا چاپ مقاله: فقط به صورت الکترونیکی 

هزینه بررسی اولیه و انتشار: دارد

***********************************************************************

 

پژوهشگران محترم به دلیل شیوع بیماری کرونا  پیگیری کلیه ی امور نشریه فقط  و فقط از طریق ایمیل نشریه صورت می گیرد  لطفا از طریق ایمیل نشریه با ما  مکاتبه نمائید حتما در اسرع وقت  به شما پاسخ داده خواهد شد. باتشکر

این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می نماید . مقالاتی که بیش از ده درصد مشابهت داشته باشند رد خواهند شد.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 510-668 

5. بررسی «من» و «منِ اجتماعی» در هویت زنان بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسی

صفحه 585-601

ابوالقاسم قوام؛ هما زنجانی زاده؛ فهیمه ملکی مارشک


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی