زن در فرهنگ و هنر

میانگین زمان داوری: سه ماه                                    زبان: فارسی همراه با چکیده انگلیسی

رتبه در وزارت علوم: B                                          سیاست داوری: دوسو ناآشنا

نوع دسترسی: رایگان( تمام متن)                           ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی) 

 

***********************************************************************

پژوهشگران محترم تا اطلاع ثانوی به دلیل شیوع کرونا و امکان دورکاری برخی روزها امکان پاسخگوئی تلفنی وجود ندارد لطفا از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید حتماً در اسرع وقت به شما پاسخ داده خواهد شد. در صورت نیاز روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 9 تا 11 صبح با شماره 09383285009 امکان پاسخگویی تلفنی نیز فراهم شده است.

به استحضار می‌رساند با توجه به مشاهده تقلب و تخلفات مختلف در بهره برداری از گواهی پذیرش مقاله،  از صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی معذوریم و لازم به ذکر است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله پیگیری گردد.

این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می نماید .

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 349-515 

4. مؤلفه‌های فمینیسم در سینمای شانتال آکرمن

صفحه 411-436

پیام زین العابدینی؛ سارا باجقلی؛ احمد الستی


5. مقایسۀ تطبیقی جایگاه زنان در مجالس موسیقی دورۀ تیموری و صفویه بر اساس نگاره‌های برجای مانده

صفحه 437-462

حبیب شهبازی شیران؛ سید مهدی حسینی نیا؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ زهرا نصراللهی


6. مقایسۀ ابعاد ذهنی و عینی زیباسازی بدن در سه نسل زنان شهر اراک

صفحه 463-488

نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داوود آبادی؛ علی روشنایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2538-3108
شاپا الکترونیکی
2538-3116