راهنمای نویسندگان

-         اطلاعات تکمیلی درباره نحوه تهیه و تدوین مقالات در فایل شیوه نامه مجلات دانشگاه تهران، مندرج در سایت مجلات دانشگاه تهران درج شده است.

-         مقالات در نرم­ افزار  word ورژن 97 (2003 یا 2007) تنظیم گردد.

-         تعداد صفحات  مقالات با احتساب جداول، شکل­ها، پیوست نباید از 20 صفحه  (فرمت مجله) بیشتر شود. ( تقریبا بین 6000 تا 8000 کلمه)

دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامۀ زن در فرهنگ و هنر

1. مقاله پژوهشی و درباره مسایل زنان و با رویکرد جنسیتی باشد و در دیگر نشریات داخل و خارج کشور چاپ نشده باشد.

2. مقاله حروف­ چینی‏ شده و در حداکثر 20 صفحه A4 ، مطابق با فرمت نشریه و در محیط  wordورژن 97(2033 یا 2007)تنظیم شده باشد.

نوع قلم: B Nazanin ؛ سایز قلم: چکیده 11 و متن 12 ؛ حاشیه صفحه: از بالا، چپ و راست 3 سانتی متر و از پایین 3.5 سانتی متر.

4. در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و انگلیسی به­ طور جداگانه ( ابتدا منابع فارسی و بعد منابع لاتین) به شکل زیر ارائه شود:

*کتاب: نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، شماره جلد، (نام و نام خانوادگی مترجم)، شماره چاپ، محل انتشار:  نام انتشارات.

مثال: ایلگتون، تری(1381). نظریه ی ادبی، ج 2، ترجمه عباس مخبر ، چ 3، تهران: مرکز.

*مقاله: نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار). "عنوان مقاله"، نام نشریه،سال، شماره، صفحات.

امیر مظاهری، امیرمسعود؛ ایرانشاهی، اعظم (1388)."فرصت های فضای مجازی برای تعامل زنان ایرانی از دید زنان فعال در فضای مجازی"، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی، س 5، ش 20، ص 3-10.

*پایان‏ نامه: نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار). "عنوان پایان‏ نامه"، پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد/ دکتری، رشته، دانشکده، دانشگاه.

*گزارش: نام سازمان (سال انتشار). "نام گزارش".

*منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.

ارجاعات درون متنی مطابق با استانداردAPA آورده شود:( نام خانوادگی نویسنده سال نشر : شماره صفحه). بین نام خانوادگی نویسنده و سال نشر از هیچ علائم نگارشی استفاده نگردد و بین سال نشر و شماره صفحه از نشانه دو نقطه (:) بدون حرف «ص» به معنای شماره صفحه  استفاده شود. مثال: (ایلگتون138: 65)

5. در ابتدای مقاله چکیده فارسی بین (200- 150 کلمه) و چکیده انگلیسی (بین 300- 250 کلمه) آورده شود که در آن خلاصه ‏ای از موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم­ترین نتیجه‏ گیری همراه با واژه‏ های کلیدی باشد.

6. پس از چکیده ارائه بخش­ های مقدمه، شامل طرح مسئله، چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته‏ های تحقیق و نتیجه­ گیری مرتبط با چارچوب نظری و حل مسئله تحقیق در مقاله‏ های تحقیقی ضروری است.

7. نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.

8. معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.

9. چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.

10. در صورت ارائه مقاله به نشریه ­ای دیگر، پی­گیری آن در این فصلنامه متوقف می‏ شود.

11. حتما نام و نام خانوادگی به همراه مشخصات نویسندگان به دو زبان فارسی و لاتین در فایل مشخصات نویسندگان درج شود.

12. مسئولیت نوشته های مقاله به عهده نویسنده(نویسندگان) می باشد.

12. هزینه ها:

1)هزینه داوری مقاله 50/000 هزار تومان می باشد که در ابتدای ارزیابی مقاله توسط داوران دریافت می گردد.

2)هزینه چاپ مقالات پذیرفته شده 300/000 تومان می باشد که در زمان چاپ باید واریز گردد.

- شماره حساب نشریه از طریق شماره شبا: IR830100004001070103006825 به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 381070174140107000000004500202 به نام مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

لطفا تصویر فیش واریزی در سامانه بارگزاری شود و یا به ایمیل نشریه ارسال گردد.

لازم به ذکر است به فیش هایی که فاقد شناسه واریز باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.