پژوهشگران گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله موارد زیر را با دقت مطالعه نمائید

نویسنده (گان) گرامی در زمان ثبت مقاله جهت انجام امور داوری نسبت به تکمیل فرم تعهد نویسنده (گان) و فرم تعارض منافع با همین نام ها ( فرم تعارض منافع و فرم تعهد نویسنده) اقدام نمائید. لازم به ذکر است بدون ارسال فرم های زیر از طریق سامانه مقاله  بررسی نخواهد شد. لطفا فرم تعهدنامه توسط همه اعضا امضا گردد.

فرم ها

برای مشاهده  وتکمیل فرم تعهد نویسندگان اینجا را دانلود کرده و تکمیل نمائید.

برای مشاهده و تکمیل فرم تعارض منافع  اینجا را دانلود کرده و تکمیل نمائید.

 

شیوه‌نامه تدوین مقالات ارسالی به نشریه «زن در فرهنگ و هنر»

 مقالات در نرم‌افزار Word (ترجیحاً ورژن 97، 2003 یا 2007) و مطابق با فرمت نشریه  تنظیم شود. (حاشیه صفحه: از بالا، چپ و راست 3 سانتی‌متر و از پایین 5/3 سانتی‌متر). فونت ارسال مقالات به این نشریه:

 

عنوان مقاله

B composet 18

کلمات مقدمه، چکیده، منابع و ...

B composet 16

متن چکیده

B Nazanin 10

متن مقاله

B Nazanin 12

داخل جداول

B Nazanin 10

منابع

B Nazanin 11

عنوان چکیده های انگلیسی

Times new roman 16

متن چکیده انگلیسی

Times new roman 9

 

 1. تعداد واژگان مقالات با احتساب جدول‌ها، شکل‌ها و منابع بین 6000 تا 8000 کلمه باشد.
 2. مقاله پژوهشی و درباره مسائل زنان و با رویکرد جنسیتی باشد و در دیگر نشریات داخل و خارج کشور چاپ نشده باشد.
 3. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع استفاده‌شده فارسی و انگلیسی به‌طور جداگانه (ابتدا منابع فارسی و بعد منابع لاتین) ارائه شود.
* کتاب

نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب، شماره جلد، نام و نام‌خانوادگی مترجم، شماره چاپ (در چاپ‌های دوم به بعد)، محل انتشار: نام انتشارات.

ـ مثال منابع فارسی

ایگلتون، تری (1381). نظریه ادبی، ج 2، ترجمه عباس مخبر، چ 3، تهران: مرکز.

ـ مثال منابع لاتین:

Hall, S. (2003). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London: Sage Publication.

* مقاله

نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، سال، شماره، صفحات.

ـ مثال منابع فارسی

امیرمظاهری، امیرمسعود؛ ایرانشاهی، اعظم (1388). «فرصت‌های فضای مجازی برای تعامل اجتماعی زنان ایرانی از دید زنان فعال در فضای مجازی»، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم اجتماعی، س 5، ش 20، ص 3ـ10.

ـ مثال منابع لاتین:

Griffin, Kate & Brewer, John (2008). “Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance”, Journal of Business Ethics, 83(3), PP 435–451.

 

* پایان‏‌نامه

نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان پایان‏‌نامه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، رشته، دانشکده، دانشگاه.

 

* گزارش

نام سازمان (سال انتشار). «نام گزارش».

 

* منابع اینترنتی

نام‌خانوادگی، نام (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.

 

ارجاعات درون‌متنی مطابق با استاندارد APA آورده شود: (نام‌خانوادگی نویسنده، سال نشر: شماره صفحه).

 

نکته: ارجاعات درون‌متنیِ لاتین باید به انگلیسی درج شوند.

مثال منابع فارسی: (ایگلتون، 1381: 65ـ69)

مثال منابع لاتین: (Griffin & Brewer 2008: 56-59)

 

 1. 5. ترتیب چینش مطالب
 • در ابتدای مقاله، چکیده فارسی بین 150ـ200 کلمه و چکیده انگلیسی بین 250ـ300 کلمه آورده شود که خلاصه‌‏ای از موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتیجه‏‌گیری همراه با واژه‏‌های کلیدی باشد.
 • کلیدواژگان: شامل 3 تا 6 کلمه اصلی مقاله
 • مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف
 • بررسی پیشینه تحقیق
 • چارچوب نظری
 • روش‌شناسی تحقیق: الگوی بررسی و تعریف مفاهیم و چگونگی گردآوری داده‌ها
 • ارائه یافته‌ها و تجزیه‌ و‌تحلیل آن‌ها
 • نتیجه‌گیری مرتبط با موضوع
 1. نثر مقاله و شیوایی نگارش و رعایت نکات رفرنس‌دهی از معیارهای مهم داوری مقاله است.
 2. معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.
 3. چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.
 4. در صورت ارائه مقاله به نشریه‌ای دیگر، پیگیری آن در این فصلنامه متوقف می‏‌شود.
 5. حتماً نام و نام‌خانوادگی به همراه مشخصات نویسندگان به دو زبان فارسی و لاتین در فایل مشخصات نویسندگان درج شود.
 6. مسئولیت نوشته‌های مقاله برعهده نویسنده (نویسندگان) است.
هزینه‌ها:
 • هزینه داوری مقاله 150 هزار تومان.
 • هزینه چاپ مقالات پذیرفته‌شده 450 هزار تومان.
 •  شماره حساب نشریه از طریق شماره شبا: IR830100004001070103006825 به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی با شناسة واریز 381070174140107000000004500202 به نام مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
 • لطفاً تصویر فیش واریزی در سامانه بارگزاری یا به ایمیل نشریه ارسال شود.
 • شایان ذکر است به فیش‌هایی که فاقد شناسه واریز باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه: مقاله پس از بررسی و تایید اولیه جهت پرداخت هزینه به شما باز خواهد گشت لطفا به هیچ عنوان پرداخت هزینه قبل از تایید اولیه انجام نشود نشریه مسئولیتی در قبال پرداخت های پیش از موعد ندارد


نکته: در‌صورتی‌که مقاله شما حامی مالی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهشی دارد، ذکر اطلاعات آن با عنوان تشکر و قدردانی در صفحه  اول، پس از ایمیل نویسندگان ( به فارسی و انگلیسی)، در قسمت پانوشت الزامی است. همچنین در صورتی که مقاله برگرفته از طرح پژوهشی یا رساله و یا پایان نامه است نیز به (فارسی و انگلیسی) در پانوشت ذکر شود و در فایل نویسندگان نیز آورده شود.