آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 592
تعداد پذیرش 106

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 445
تعداد مشاهده مقاله 573704
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 502472
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 96 روز
درصد پذیرش 18 %