آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 791
تعداد پذیرش 145

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 469
تعداد مشاهده مقاله 672359
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 590972
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 48 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 185 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 78 روز
درصد پذیرش 18 %