آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 721
تعداد پذیرش 141

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 445
تعداد مشاهده مقاله 625881
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 545180
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 20 %