آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 645
تعداد پذیرش 116

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 425
تعداد مشاهده مقاله 595304
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 520129
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 141 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 92 روز
درصد پذیرش 18 %