نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدۀ جغرافیا

چکیده

در دوران اقامت طولانی مهاجران افغانی در ایران، حدود 30 هزار نفر از زنان ایرانی با مردان افغانی ازدواج کردند. ازدواج زنان ایرانی با افغان‌ها نگران‌کننده است؛ به‌ویژه که 98‌درصد از این ازدواج‌ها با شکست همراه‌اند. غیرقانونی‌بودن ازدواج با اتباع غیرمجاز، مشکلات شناسنامه‌ای، تحصیلی، بهداشتی و اسکان فرزندان آنان را در پی دارد و زنان را دچار سردرگمی و آوارگی می‌کند. با توجه به اینکه اکثر افرادی که تن به چنین ازدواج‌هایی می‌دهند از طبقۀ ضعیف‌اند، ضروری ا‌ست با برنامه‌ریزی‌های منطقی آنان را با عواقب دردسرساز بعدی آشنا کنیم. برخی از این زنان و دختران، که عمدتاً از طبقات پایین اجتماع هستند، بر اثر فریب و شیادی اتباع افغانی یا فروش از سوی پدرانشان، به ازدواج مردان افغانی درمی‌آیند. بسیاری از این ازدواج‌ها نا‌موفق است و اغلب از همان بدو ازدواج با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. اولین مشکلی که با ازدواج هر زن ایرانی با مرد افغانی رخ می‌نماید، از دست دادن تابعیت ایرانی این بانوان است. بسیاری از این زنان مدتی پس از ازدواج با افغانی‌ها در آن‌سوی مرزها رها می‌شوند یا شوهران آن‌ها پس از مدتی باز‌می‌گردند و آن‌ها و فرزندانشان را با مشکلات عدیدۀ روحی و روانی و اقتصادی و اجتماعی به حال خود می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of Afghan refugee women married to Iranian girls and effects and social consequences of the country based on the geography of crime and social problems

نویسنده [English]

  • Kiuomrs Yazdanpanah Dreo

Assistant Professor, Department of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

During the stay of Afghans in Iran, 30 thousand Afghan women married to men. Marriage of Iranian women to Afghans is extremely worrying; in particular, 98 percent of marriages are associated with failure and homelessness. Illegal marriage problems with illegal nationalities would lead to education, healthcare and housing problems for women and children contributing to confusion and homelessness. Given the fact many of the people who accept such marriages are of poor classes of society, it is necessary to introduce them with the dark and troubling consequences of their marriage by sensible programming. Some of these women are deceived by Afghan nationalities or are girls sold by their fathers to marry Afghan men and many of their marriages fail. From the very beginning of marriage, they have to grapple with many problems. The first problem for every Iranian woman who marries to an Afghan is her loss of Iranian citizenship. After their marriage to Afghans, many of these women are abandoned across the border or return to their country with several children suffering from many psychological, social and economic problems. Such factors as lack of adequate security, scarcity and shortage of cultivated land, the low level of employment, the slow process of rebuilding the country, low social welfare and urban services, lack of adequate health care and poor education system are some of the major problems that make Afghans return to their homeland. In this study, we tried to present a trend analysis based on the facts above; the pathology is geopolitical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghan immigrant
  • Immigration
  • immigration problems
  • Marriage
  • return to Afghanistan
[1] آذر‌نیا (1387). پاداش خروج افغان‌ها از ایران، سایت خدمت، ص 4.
[2] اسلامی‌پناه، علی (1387). عواقب ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی، سایت اخبار عمومی بی‌بی‌سی.
[3] اخبار عمومی بی‌بی‌سی (1387). بهانه‌های اقامت افغان‌ها در ایران، ص 4.
[4] اخبار عمومی بی‌بی‌سی (1387). پناهندگان افغان و چالش‌های برگشت به وطن، ص 6.
[5] تبعات ازدواج دختران ایرانی با افغان‌ها (1387). سایت ایران.
[6] حاضر وظیفه، محمد‌رضا (1387). عواقب ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی، سایت آبان، ص 3
[7] حسینی مزاری، سید عیسی (1388). سرنوشت نامعلوم ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان، سایت اخبار عموم بی‌بی‌سی.
[8] حسینی مزاری، عیسی (1388). خروج نیروهای خارجی؛ راه بازگشت امنیت به افغانستان، سایت آبان، ص 3.
[9] حسینی، احمد (1378). بازگشت افغان‌ها، سایت سفریک، ص3ـ4.
[10] حکیمی، محمد‌هادی (1387). بررسی حقوقی ازدواج افغانی با ایرانی، ص 3ـ12.
[11] حمد‌الهی، امین (1388). سرنوشت نامعلوم ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی سایت بازیاب.
[12] خباز، مریم (1387). ازدواج با افغانی، چرا؟! نگاهی به روند رو‌به‌رشد ازدواج ایرانی‌ها با افغانی‌ها، سایت افغانستان، ص 21.
[13] سایت بانک اطلاعات نشریات کشور (1387). مهاجران افغان از زاویۀ آمار.
[14] شفایی (1386). ازدواج ایرانی‌ها با افغانی‌ها، مطبوعات کابل.
[15] کاظمی، شکرالله (1387). تبعات ازدواج بدون مجوز زنان ایرانی، سایت ویکی‌پدیا، دانش‌نامۀ آزاد.
[16] مداح، سمانه (1386). افغانستان، سایت ویکی‌پدیا دانش‌نامۀ آزاد.
[17] واعظی، حمزه (1387). معضل ازدواج افغان‌ها در ایران، سایت آرمان.
[18] ویکی‌پدیا، دانش‌نامۀ آزاد (1387). افغانستان.
[19] یاوری، مینو (1388). سرنوشت نامعلوم ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی، سایت زندگی.
[20] یاوری، مینو (1388). سرنوشت نامعلوم ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی، سایت آبان.
[21] فارغی، شهرام (1390). حقوق خصوصی‌ـ حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل.