نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

10.22059/jwica.2024.363459.1949

چکیده

تغییر لباس و برداشتن حجاب از سر زنان ایرانی یکی از مهمترین و چالش‌برانگیزترین اقدامات فرهنگی و اجتماعی در دوره پهلوی اول به شمار می‌رود که با هدف نوسازی جامعه ایرانی و تحقق الگوی توسعه غربی انجام گرفت. عدم تناسب قانون کشف حجاب با اقتضائات و ارزش‌های ملی و دینی جامعه ایرانی و تحمیل آن از سوی دولت به مردم با هدف حذف حجاب، مخالفت‌های گسترده‌ای از گروه‌های مختلف اجتماعی را به دنبال داشت. مطالعه این بخش از تاریخ معاصر ایران تصویر روشنی از سیاستهای فرهنگی دوره پهلوی و چگونگی مواجهه جامعه ایرانی با آن را ارائه می‌کند. در این پژوهش تلاش شده است با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد مربوط به دوره کشف حجاب در دوره پهلوی ، چگونگی مواجهه مردم گیلان با قانون کشف حجاب مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های این پژوهش ضمن عدم تأیید نتایج پژوهش‌های قبلی مبنی بر عدم مقاومت چشمگیر مردم گیلان ‌در برابر قانون کشف حجاب نشان می‌دهد زمینه و بستر لازم جهت پذیرش بی‌حجابی در گیلان همچون دیگر مناطق ایران فراهم نبوده و مردم گیلان در برابر این اقدام ناهمساز با فرهنگ و هویت جامعه ایرانی از خود مقاومت نشان داده‌اند.عدم تناسب قانون کشف حجاب با اقتضائات و ارزش‌های ملی و دینی جامعه ایرانی و تحمیل آن از سوی دولت به مردم با هدف حذف حجاب، مخالفت‌های گسترده‌ای از گروه‌های مختلف اجتماعی را به دنبال داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The reaction of the people of Gilan against the law of unification of clothing and the discovery of hijab Focusing on the first Pahlavi period and the beginning of the second Pahlavi

نویسنده [English]

  • Javad Nazarimoghaddam

Assistant professor.University of Guilan. Rasht. Iran

چکیده [English]

Changing the clothes and removing the hijab from Iranian women is one of the most important and challenging cultural and social measures in the first Pahlavi period, which was carried out with the aim of modernizing Iranian society and realizing the western development model. The disproportion of the veil removal law with the requirements and national and religious values of the Iranian society and its imposition by the government on the people with the aim of removing the veil, led to widespread opposition from various social groups. The study of this part of the contemporary history of Iran provides a clear picture of the cultural policies of the Pahlavi period and how the Iranian society faced it. In this research, an attempt has been made to investigate how the people of Gilan faced the veil removal law by adopting a descriptive and analytical approach and using documents related to the period of veil removal in the Pahlavi period. The findings of this research, while not confirming the results of previous studies regarding the lack of significant resistance of the people of Gilan against the veil removal law, show that the necessary ground and platform for the acceptance of veiling in Gilan as in other regions of Iran is not available and the people of Gilan They have shown resistance against this action that is incompatible with the culture and identity of the Iranian society. show that the necessary ground and platform for the acceptance of veiling in Gilan as in other regions of Iran is not available and the people of Gilan They have shown resistance against this action that is incompatible with the culture and identity of the Iranian society.

Changing the clothes and removing the hijab from Iranian women is one of the most important and challenging cultural and social measures in the first Pahlavi period, which was carried out with the aim of modernizing Iranian society and realizing the western development model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hijab
  • Women
  • Pahlavi
  • Reza Shah
  • Gilan