نقد فمینیستی مجموعه داستان «دخترخاله ونگوک»اثر فریده خرمی

صفیه مرادخانی؛ مریم طالبی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1389

چکیده
  فمینیسم، واژه ای فرانسوی به معنی «طرفداری از حقوق زن» و «جنبش آزادی زنان» است که اگرچه با معنای کنونی، واژه ای نوین است، قدمتی به اندازه ی تاریخ دارد. نقد فمینیستی نیز بر آن است تا نقش زنان را در دو محور خالق اثر (زن در مقام نویسنده) و شخصیت خلق شده (چهره ی ارایه شده از زن در آثار نویسندگان)، بررسی کند. محور و گرایش اول با عنوان «نقد زنان» ...  بیشتر