نویسنده = نریمانی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین

دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 95-113

عزت ملاابراهیمی؛ زینب نریمانی؛ نازی قنبری