بررسی هویت زنان در نقوش آثار هنری سده های آغازین اسلام

پریسا شادقزوینی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29139

چکیده
  منابع تصویری به‌جای مانده از آثار هنری سده‌های آغارین حکومت اسلامی یکی از مستندات معتبری است که می‌توان با بررسی آن به هویت و جایگاه اجتماعی زنان در آن دوران دست یافت. نقوش پیکره‌های زنان در دیوارنگاره‌های کاخ‌های امویان و عباسیان، اولین اطلاعات بصری مستدل در این خصوص را از دو قرن اولیة اسلام به ما ارائه می‌دهند. در سده‌های بعدی ...  بیشتر