تبارشناسی سوژۀ زن ـ شهروند مقارن مشروطه

غلامرضا معروف؛ نادر شایگان فر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-121

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.333284.1708

چکیده
   چکیدهمقارن مشروطه، در فضای آزادی‌خواهانۀ نشریات ایران، مفهومی بی‌سابقه موسوم به «زن به‌مثابۀ شهروند» شکل گرفت که با مختصات زن سنتی ذیل سایه ی مرد تعریف شده بود، در تضاد بود، این پژوهش که در حوزۀ مطالعات زنان جای می‌گیرد، با رویکردی انتقادی و با تکیه بر اندیشه‌های تبارشناسانۀ میشل فوکو بر این پرسش تمرکز دارد که در گسل سنت ...  بیشتر