موضوعات = جامعه شناسی
تعداد مقالات: 41
-24. بازنمایی مردانگی و زنانگی در تلویزیون ایران مطالعۀ برنامه‌های ویژۀ خردسالان در شبکۀ دوم سیما

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-108

مرضیه قویدل دارستانی؛ محمدمهدی رحمتی؛ حسن چاوشیان


-23. چرخش مضمونی در تبیین روابط زن و مرد در خانواده: ظهور جامعه‏ شناسی صمیمیت

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-131

عباس لطفی زاده؛ محمدجواد زاهدی؛ فاطمه گلابی


-22. جهانی‌شدن فرهنگ و سبک زندگی با رضایت جنسی زنان متأهل شهر زنجان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 451-471

منصور حقیقتیان؛ فاطمه بیات


-21. سبک‏ فرزندپروری و احساس تحقیرشدگی مطالعۀ زنان بالای 15 سال ساکن در مناطق ده‌گانۀ شهر تبریز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 351-380

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ لیلا زارع‌زاده اردشیر


-20. از خودِ ناشکفته تا خودشکوفایی هنجاری هژمونیک، کاوشی بسترمند از فعالیت‌های هنری زنان طبقۀ متوسط شهر مشهد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-175

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا


-19. فضای مجازی و بازتعریف نقش‌های جنسیتی؛ برساخت تعارضات زنانگی در فیس‌بوک کردی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-73

نریمان محمدی؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی


-17. نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی در زندگی زنان (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 491-509

فردین علیخواه؛ سمانه کوهستانی؛ طاهره واقعه‌دشتی


-15. بازنمایی زن در سریال شهرزاد از منظر زبان‏ شناسی اجتماعی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 469-489

مجید بیچرانلو؛ منصور شعبانی؛ بهزاد برکت


-14. تجربة زیستۀ زنان از خشونت کلامی در خانواده (مطالعۀ موردی: زنان شهر کاشان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 245-264

مهران سهراب زاده؛ فاطمه منصوریان راوندی


-13. آسیب‌شناسی مسئلۀ تعدد زوجات در حقوق و رویۀ قضایی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 265-289

مهدیه محمدتقی زاده؛ زهرا حمیدی سوها


-12. بازنمایی زنانگی در سریال‏ های شبکۀ محلی ایلام

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 209-229

حسن پیری؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری


-11. جمهوری اسلامی ایران و مسئلۀ بدحجاب

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 139-164

محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی


-10. پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-71

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مهدی کرمانی؛ زهرا برادران کاشانی


-9. بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ـ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 473-492

مسعود حاجی زاده میمندی؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ اکرم میرمنگره


-8. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در سال 1394

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 573-588

وریا شیخ ذکریایی؛ امید محمدی؛ صلاح الدین کریمی؛ ایوب نافعی


-4. بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 333-348

داریوش رضاپور؛ حسن چنانی نسب؛ رحمان باقری


-3. بررسی رابطۀ بین موقعیت محله و احساس امنیت اجتماعی زنان (مقایسۀ تطبیقی دو محلۀ ونک و سرآسیاب)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 205-224

منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد؛ آرزو صادقی ولنی


-2. بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهۀ 1380 ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-192

احسان آقابابایی؛ مهوش خادم الفقرایی


-1. بررسی تفاوت های جنسیتی در نگرش به فرزند

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 101-116

امیر رستگارخالد؛ ساجده مقدمی


0. بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایش

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 437-453

محمد اکبری؛ داریوش بوستانی؛ الهام زیدآبادی