شعر فمینیستی نویافته ای از پروین اعتصامی

نویسنده

چکیده

آغاز جنبش فمینیستی زنان در ایران، مصادف با سال های انقلاب مشروطه و دوره‌ی پهلوی اول است. زنان روشن فکر اهل قلم ایران، با تأسیس مدارس دخترانه و انجمن های زنان و نشر نشریات ویژه ی بانوان نخستین گام های خود را به سوی آزادی جامعه ی زنان برداشتند. البته نادیده نباید انگاشت که عده ای از ایشان با سروده های خود در این دوران پیش گام آزادی خواهی و استیفای حقوق زنان بودند. در میان شاعران نام آشنای این دوران، پروین اعتصامی از جمله بهترین هاست. وی که از مرتبه ای بالا در شاعری برخوردار است، اشعاری در حمایت از حقوق زنان و حفظ حرمت و اهمیت ایشان سروده است. دیوان این بانوی شعر ایران مملو از اشعاری است که در آن همواره به طرف داری از زنان و دختران و مادران پرداخته و گاه در اشعاری برعلیه نظام مردسالار حاکم قدعلم کرده است. موضوع بسیاری از این اشعار اعتراضات انتقادی وی بر جامعه ی زنان و نظام حکومتی مردانه ی ایران است. موضوع مقاله ی حاضر اثبات انتساب یکی از اشعار فمنیستی این شاعر است که در سال 1300 هجری شمسی در نشریه ی عالم نسوان چاپ می شود. این قصیده ی کوتاه متأسفانه تاکنون از چشم خوانندگان دیوان پروین دور مانده بود. نویسنده در مقاله ی حاضر تلاش می کند تا ضمن ذکر این قصیده و بررسی صحت انتساب آن به پروین اعتصامی با به کارگیری دلایل سبک شناسی، به نگرش-های فمینیستی این شاعر برجسته ی ایران که نتیجه ی تربیت پدر بزرگوار وی، یوسف اعتصام الملک و تحصیل و تعلیم مدرسی است اشاره کند و ضمن یادکرد دیگر شعرهای زنانه ی پروین، و یژگی های فمنیستی این قصیده ی نویافته را نیز بیان کند.
واژه‌های کلیدی: پروین اعتصامی، شعر فمینیستی، دوره‌ی مشروطیت، جنبش زنان، زنان شاعر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Newly Found Feminist Poem of Parvin ’Etesâm

نویسنده [English]

  • maryak hosseini
چکیده [English]

The beginning of the feminist movement in Iran coincided with the Constitutional Revolution and the reign of the first Pahlavi monarch. Liberal minded women took the initiative into their own hands and founded the first schools for girls, they organized societies and published journals dealing specifically with women's issues. Some pioneer women demanded legal rights for women. Parvin E`tesami was foremost among these women. She supported women's rights through her poetry, she consistently demanded that women should be respected and criticised and objected to the condition of women. She disparaged the patriarchal attitude of the government and her poems are full of her insistence that women and girls should be protected by society. The present article attempts to prove that a poem published in 1300/1921 in the journal Alam-e Nesvan, was by written by her. This short Qasideh, elegy has not attracted the attention of those who specialize in her work. The author of the present article attempts to establish the authenticity of this work as written by Parvin E`tesami by examining her style, and feminist stance of this famous poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Costitutional Revolution
  • feminist poetry
  • Parvin E`tesami
  • Women's movement
  • Women's poetry.