بررسی شخصیت زن نمایش نامه ی عروسک خانه در تنگناهای اخلاقی بر مبنای سه نظریه ی اخلاقی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه در پی بررسی متون ادبی اخلاق مدار با محوریت زنان است، برای دست یابی به این منظور محققان به تحلیل محتوی نمایش نامه عروسک خانه بر مبنای تعدادی از نظریات اخلاقی و قضاوت در مورد پاسخ نهایی قهرمان زن این اثر یعنی نورا بر بنیاد این نظریه ها پرداخته اند، از این رو قسمت های از نمایش نامه که بیشترین تناسب را با هدف این پژوهش داشتند برای تحلیل محتوی با توجه به محتوی این نظریات انتخاب شد. برای پایایی سنجی درصد توافق بین 20 نفر از دانشجویان که در مورد صحنه های منتخب قضاوت کرده بودند حاصل شد و برای اعتبار از تحلیل گفتار?، محتوی استدلال دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل محتوی نشان داد که هر چند بین سه نظریه ی رشد اخلاقی کلبرگ، پیامدگرایی اخلاقی و اخلاق مراقبت هم بستگی وجود دارد، اما روی کرد شناختی (رشد اخلاقی کلبرگ) و عملگرا (پیامدگرایی) برای تبین کافی نبوده و روی کرد مراقبت که به نقش عواطف و احساسات در موقعیت های اخلاقی می پردازد، در تفسیر موقعیت ها اهمیت می یابد. هم چنین این نظریه ها در درک تحول قهرمان زن اثر مساعدت می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of feminie personality in the Doll’s House play versus ethical dilemmas based on three ethical theories

نویسندگان [English]

  • hamidreza oreyzi
  • elham pajhakh
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the effect of ethical precepts with feminine centrality in literary texts. To reach this goal the researchers have analyzed the text of 'A Doll's House" according to a number of ethical tenets and the response of the female heroin Nora to these tenets. Thus those parts of "A Doll's House" appropriate to this analysis were chosen and in order to judge the consistency of this view the opinion of 20 students were obtained about certain scenes and their opinion was reviewed. Our findings indicate that while there is considerable correlation among three theories , the cognitive and pragmatic approach was insufficient as an explanation whereas the more caring approach was more significant in interpreting feelings and affection. These views help to understand the development of the female heroin of the play

کلیدواژه‌ها [English]

  • A Doll’s House
  • Care ethics theory
  • Consequentialism theory.
  • Ethical Theory
  • Ibsen
  • Kohlberg ethical development theory