نابرابری های جنسیتی و طبقاتی در اندیشه ی پروین اعتصامی

نویسندگان

چکیده

پروین اعتصامی شاعری است که از دوران نوجوانی با بهره گیری هنرمندانه از نظم و ادبیات فارسی، به انتقاد از شرایط موجود و بیان کاستی های جامعه خویش می پردازد، دیوان اشعارش به عنوان تنها یادگار از او، سرشار از مناظره ها، تمثیل ها و کنایه ها با مضامین اجتماعی است. در این مقاله به بررسی جامعه شناختی نابرابری های اجتماعی و طبقاتی از نگاه پروین اعتصامی پرداخته و سعی در معرفی اجمالی دیدگاه او در این مورد می شود. هم چنین از شرایط سیاسی و اجتماعی که پروین از آن ها متأثر بوده صحبت شده و از نگاه او به زن و نظریه اش در باب رهایی زنان و ظلم ستیزی پروین، مطالبی ارایه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender and class discriminations from Parvin Etesami’s view

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Zolfaghari
  • Moslem Mirzaei
چکیده [English]

Parvin Etesami is a poet who artistically used Persian poetry in order to criticize the status quo of the society and express its deficiencies. Her Divan (collection of poems), which is her only heritage for us, is teeming with debates, allegories, sarcasms with social themes. This article deals with sociological investigation of the social and class discrimination from her point of view. In addition, the social and political conditions of her time are discussed. Also, her ideas about women and her theory on women’s emancipation and fighting against oppression are explained through her works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • class discrimination
  • feminist.
  • Gender discrimination
  • social discrimination