شخصیت پردازی زن در ادبیات داستانی نجیب کیلانی

نویسندگان

چکیده

نجیب کیلانی اولین نویسنده ای است که در داستانهای خود به مشکلات مسلمانان فراتر از مرزهای جهان عرب پرداخته و رمانهای آوانگاردانه خود مثل «لیالی ترکستان»، «عذراءجاکرتا» و «عمالقة الشمال» را به این موضوعات اختصاص داده است که حوادث آنها - به ترتیب - در ترکستان، اندونزی و نیجریه اتفاق می افتد. او در این رمان های آوانگارادنه مبارزه ملتهای معاصر مسلمان را ضداستعمار به تصویر کشیده است و در این مبارزات سهم فراوانی را به زنان مسلمان داده که همپای مردان مبارزه می کنند و بر عقیده و مذهب خود پافشاری می-کنند. زندگی آن ها، فقط در چهارچوب خانه منحصر نمی شود، بلکه پابه پای مردان مبارزه می-کنند. مبارزه آن ها یا شفاهی، یا مسلحانه و یا عقیدتی است. در هر رمان، یک شخصیت اصلی زن وجود دارد، شخصیت هر سه زن، مرکب است. کیلانی، برای شخصیت پردازی از دو شیوه‌ی مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده است. وی برای شخصیت های اصلی بیشتر از عنصر راوی، گفت وگو و توصیف اعمال و رفتار، و برای شخصیت های فرعی بیشتر از شیوه غیرمستقیم، توصیف رفتار، چهره و گفت وگو بهره برده است. همچنین کیلانی توانسته انسجامی ویژه بین عملکرد اشخاص داستانی با اسم شان برقرار کند، چنان که اعمال و رفتار شخصیت‌های داستان، شاهدی گویا بر نام شان می باشد. او توجه زیادی به توصیف سیمای ظاهری زنان ندارد، بلکه بیشتر خصوصیات باطنی شان را به تصویر کشیده است، جزئیاتی که در توصیف شخصیت های زن ارایه داده، بیانگر اطلاعات وسیعش از جایگاه زن در اسلام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Woman in Najib Kilani's Fiction

نویسندگان [English]

  • Salahoddin Abdi
  • Shahla Zamani
چکیده [English]

Najib Kilani is the first writer dealing with Muslim problems in his stories beyond the boundaries of the Arab world; in his avant-garde novels, such as Turkestan Nights, Jakarta's Virgin, and Giants of the North, which take place in Turkestan, Indonesia, and Nigeria respectively, he deals with these problems. In these novels, he has depicted the contemporary Muslim nations' struggle against colonialism; he has allocated a great share to Muslim women, who struggle shoulder to shoulder with men, persisting in their beliefs and religion. Their life is not limited to the house. They struggle can be verbal, armed or doctrinal. In each novel, there is a female main character, and the characters of all the three women are complex. For characterization, Kilani uses both direct and indirect methods. For main characters, he mostly uses narrator, dialogue, description of behaviour, and for secondary characters, he mainly uses indirect method, description of behaviour and face, as well as dialogue. Kilani establishes a special relation between characters and their names, so that the characters’ behaviour obviously witness to their names. He does not pay much attention to the description of women’s faces; rather he tries to depict their internal characteristics. The details he provides in this regard show his wealth of knowledge as regards the status of women in Islam

کلیدواژه‌ها [English]

  • avant-garde novels
  • characterisation
  • dramatic literature
  • Najib Kilani.
  • woman