نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ادیان و عرفان تطبیقی

2 استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

3 گروه ادیان و عرفان، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22059/jwica.2022.345876.1812

چکیده

جایگاه زن و نقش آن در عرصه اجتماعی و تأثیرگذاری عواملی چون فرهنگ و دین بر آن همواره مدنظر محققان حوزه زنان بوده است. در این تحقیق بر آن بوده‌ایم که جایگاه زن و زنانگی در انجیل توماس را بررسی کنیم. انجیل توماس نوشته‌ای غیررسمی و یکی از متون یافت شده در کتابخانه نجع حمادی است و علیرغم حجم کم آن از بدو کشف شدن همواره مورد توجّه پژوهشگران حوزه صدر مسیحیت بوده است. در ضمن این پژوهش تلاش کرده‌ایم که مروری بر نگاه ادیان به‌ویژه مسیحیت رسمی و پدران کلیسا به زن داشته و گفته‌های انجیل توماس در این خصوص را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که این متن غیررسمی بر خلاف متون رسمی مسیحیت، جایگاه بالاتری را برای زنان رقم زده و نقش مؤثرتری برای ایشان مدنظر دارد و معتقد است برای رسیدن به رستگاری و ملکوت باید از زنانگی و مردانگی گذشت و به وحدت و تجرّد رسید چه آنکه دیدگاه معرفتی و الهیاتی این متن مقدّس ایجاب می‌کند که به روحانیت و معنویت فرد توجّه داشته باشد و نه جنسیت او.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

woman and femininity in the Gospel of Thomas

نویسندگان [English]

 • Mehran Rahbari 1
 • • Shahram Pazouk 2
 • Abolfazl Mahmoudi 3

1 Phd student in srbiau

2 Professor in Religion and Mysticism, Iranian Institute of Pilosophy

3 Department of Religion and Mysticism, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Women's position and their role in the society has been influenced by various factors such as culture and religion. This research tries to study the role of women in the point of views of religions especially Christianity and church fathers and also analyze the view of the Gospel of Thomas on this matter. The Gospel of Thomas is a noncanonical text that were discovered seventy years ago in the Naj Hammadi, in Upper Egypt. In spite of its small volume, The Gospel of Thomas has always been the focus of scholar in the field of early Christianity. In this research, we have aimed to study the position of woman and femininity in the Gospel of Thomas. The result shows that Jesus in the form of sayings, proverbs and phrases of the Gospel of Thomas, unlike the other canonical texts of Christianity, considers a more important position for women and assigns a more valuable role to them. Because of its theological and mysticism perspective, the Gospel of Thomas focuses on the spirituality of person and not his or her gender. for this reason, attaining the kingdom, enlightenment and salvation requires passing away from masculinity and femininity and then trying to achieve celibacy and unity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Women"
 • ,"
 • Femininity"
 • Gospel of Thomas"
 • Early Christianity"
 • , "
 • Naj Hammadi"