نویسنده = پیشگاهی فرد، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. نظریه های فرهنگی فمینیسم و دلالت های آن بر جامعه ی ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389

زهرا پیشگاهی فرد؛ امیر قدسی


2. هویت زنان و دختران جوان ایرانی و نقش آنان در تمدن سازی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388

زهرا پیشگاهی فرد؛ مریم امیدی آوج