نویسنده = قدسی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. نظریه های فرهنگی فمینیسم و دلالت های آن بر جامعه ی ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389

زهرا پیشگاهی فرد؛ امیر قدسی