نویسنده = آقایی، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. اندیشه و جایگاه زن در عرص? هنر جدید با نظری بر آثار باربارا کروگر و عکاسی تألیفی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 25-38

علیرضا بهارلو؛ صدیقه آقایی؛ ابوالقاسم دادور