نویسنده = اسمعیلی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. نشانه شناختی تصویر زن در سینمای ابراهیم حاتمی کیا

دوره 4، شماره 2، بهار 1391، صفحه 85-105

سیدمحمد مهدیزاده؛ معصومه اسمعیلی