نویسنده = نوری ثمرین، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت نفس در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 193-204

عبدازهرا نعامی؛ شهرام نوری ثمرین