گونه‌شناسی نمایش نامه‌ی خانه‌ی عروسک اثر هنریک ایبسن از منظر فمنیستی

فریندخت زاهدی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1389

چکیده
  نمایش نامه‌ی خانه‌ی عروسک اثر هنریک ایبسن (1906-1828) بُرشی از یک زندگی خانوادگیِ خانواده‌ای خرده بورژوا در قرن نوزدهم است که به زعم خود نویسنده تلاشی است برای نشان دادن یک موقعیت انسانی (ماریسو،1970: 243). این نمایشنامه که نخستین بار در سال 1879 در کپنهاگ منتشر شد و به زعم توریل موی نخستین نمایش نامه‌ی مدرن ایبسن به شمار می‌آید بلافاصله مورد ...  بیشتر