فرهنگ دوستی اسلامی ناظر به روابط اجتماعی - حقوقی دختر و پسر

محمدجواد جاوید

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 121-141

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24756

چکیده
  فقه و حقوق اسلامی در روابط دختر و پسر مبتنی بر حوزه‌های محرم و نامحرم است. امروزه در ادبیات دینی، محرمیت یعنی نبود مرزی برای دوستی متعارف و عدم محرمیت یعنی بودن مرزی نسبتاً نامتعارف برای تعامل معمول دو جنس مخالف. از سویی نگاه فرهنگ اسلامی در این خصوص آن است که روابط دختر و پسر نامحرم، حتی در حد متعارف آن نیز به حداقل ممکن و در حد ضرورت ...  بیشتر

از فرهنگ چندهمسری تا حقوق چندهمسری

محمدجواد جاوید

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1 ، دی 1389

چکیده
  امروزه مسأله ی عدم سازگاری چندهمسری با حقوق بشر به قدری طبیعی فرض شده که شاید اندک تصوری در بازخوانی مبانی این تعارض هم غیرمنطقی جلوه کند. از منظر بسیاری از اندیشمندان این حوزه، تأمل در این خصوص دیگر فرضیه نیست تا محتاج اثبات باشد. لذا آن چه از نظر قوانین حقوق بشری و اسناد بین المللی به عنوان اصلی تماماً قابل احترام مدام مورد استناد ...  بیشتر