توسع? فرهنگی زنان (مطالعه موردی: استان قم)

کرم حبیب پور گتابی؛ غلامرضا غفاری

دوره 3، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 77-96

چکیده
  چرخش توسعه در ده‌ی پایانی سد? 20 میلادی، محوریت آن را از حوز? اجتماعی به حوز? فرهنگی تغییر داد. امروزه توسع? فرهنگی، پیش‌شرط نیل به سایر ابعاد توسعه بوده و کشورهایی موفق تلقی می‌شوند که در وهل? نخست بتوانند به توسعه فرهنگی در سطوح جامعه و افراد دست یابند. مقاله حاضر با روش پیمایشی به بررسی ماهیت و عوامل مؤثر بر توسع? فرهنگی در بین 532 نفر ...  بیشتر