نویسنده = آقاجانی یزدآبادی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب رنج های زن عرب در رمان های هیفاء بیطار

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 119-131

شهریار نیازی؛ سمیه آقاجانی یزدآبادی؛ یداله ملایری