بازتاب رنج های زن عرب در رمان های هیفاء بیطار

نویسندگان

1 استادیار گروه عربی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری دانشگاه دمشق

3 استادیار گروه عربی دانشگاه تهران، پردیس قم

چکیده

این پژوهش در پی نمایان ساختن رنجهای زن عرب در رمانهای «هیفاء بیطار»، نویسند? سرشناس سوری است. این نویسنده در نوشته های خویش ـ روی هم رفته ـ هم? دوره های زندگی زن عرب از نوجوانی و جوانی تا میانسالی را نشان می دهد. پژوهنده می کوشد رنجهای شخصیتهای زن را در رمانهای این نویسنده سوری بکاود. می توان گفت صدای زن تحصیلکرد? ناکام در سپهر زناشویی، صدای چیر? رمانهای پیش گفته است. در این رمانها، ما با رنجهای زن مطلقه یی آشنا می شویم که فرودست احساس شکست و سرخوردگی است؛ او می کوشد از رهگذر ارتباط با مردان به نبرد دیو تنهایی که سراسر هستی اش را گرفته است برود. از این رو بیشتر رمانهای بیطار، رنجهای زنی را می نماید که با سرکوب جامع? مردسالار عربی و گذر سنگین زمان می ستیزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Afflictions of the Arabic Women Represented in Novels By Haif Bitar

نویسندگان [English]

  • Shahryar Niazi 1
  • Somayeh Aghajani Yazabadi 2
  • Yadolah Malayeri 3
چکیده [English]

This Study aims to show the changes of the image of women in the novels of Hifa Bitar, in which the author presents the history of women?s life in nearly all its stages, adolescence youth and middle age This research throws light on the characteristics, both positive and negative, attributed to women in the following novels: "iomiyat mutalaqa"(1994) [a divorced woman?s diary], "qabu-?abasiyeen" (1995) [the abbasids? cellar], "afrah saghira afrah akhira" (1996) [small joys, last joys], "imra? min tabeqein" (1665) [the woman from two floors], and "imra? min hedhihi ai-asr" (20004) [a woman of this age]. We can say that the voice of educated women, who have failed in marriage and present a problem for the men that abuse them, is the central voice dominating the besieged by feelings of failure and frustration, and through their relations with men the example of beaten women and their struggle with the power of time dominant in all the novels under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab community
  • Breaking tradition.
  • Pain
  • woman