تحلیل نمادهای زنانه در رمان های غسان کنفانی

عزت ملا ابراهیمی؛ آزاد مونسی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24393

چکیده
  کنفانی از مشهورترین رمان نویسان فلسطینی است که در چهار رمان «مردانی در آفتاب»، «چه برایتان مانده؟»، «بازگشت به حیفا» و «أم سعد»، گونه های شخصیتی متنوعی را ساخته و پرداخته است. یکی از مهم‌ترین گونه های شخصیتی، شخصیت نمادین است که بسیار مورد توجه نویسنده است که چه نوع مؤنث و چه نوع مذکر آن به وفور در چهار رمان فوق به کار رفته اند. شاید ...  بیشتر