نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

چکیده

کنفانی از مشهورترین رمان نویسان فلسطینی است که در چهار رمان «مردانی در آفتاب»، «چه برایتان مانده؟»، «بازگشت به حیفا» و «أم سعد»، گونه های شخصیتی متنوعی را ساخته و پرداخته است. یکی از مهم‌ترین گونه های شخصیتی، شخصیت نمادین است که بسیار مورد توجه نویسنده است که چه نوع مؤنث و چه نوع مذکر آن به وفور در چهار رمان فوق به کار رفته اند. شاید به نظر آید که نگاه نمادین کنفانی به شخصیت های زن در رمان هایش بر غنای محتوایی و فنی این رمان ها افزوده است اما اصرار این نویسنده بر پررنگ کردن بعد نمادین شخصیتهای زن دو رمان «چه برایتان مانده؟» و « أم سعد» امری است که از هر دو لحاظ نظری و فنی مشکلاتی را برای بعد واقعی این شخصیتها به وجود آورده و آزادی عمل آنان را محدود کرده است. ریش? مسئله شاید به آنجا برگردد که این نویسند? متعهد و متعصب به فلسطین در این دو رمان نیز همچون سایر رمان های خود با شور و اشتیاق به دنبال طرح اید? خود درباره چیستی و چرایی بحرانها و معضلات روز فلسطین و راه حل آنهاست. شخصیت های نمادین رمانها نیز در این میان ابزاری هستند در خدمت تبلیغ و ترویج این ایده های غالباً انقلابی؛ در نتیجه بخش عمده ای از پتانسیلهای ذاتی و روایی این دو رمان به جای صرف شدن در جهت تقویت جنبه های انسانی و طبیعی شخصیتهای زن، صرف تقویت ابعاد نمادین و اسطوره ای این شخصیتها شده تا پیام ایدئولوژیک داستان تمام و کمال رسانده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ghassan Kanfani symbolic approach to women

نویسندگان [English]

  • ezzat Molla Ebrahim 1
  • Azad Mounesi 2

چکیده [English]

Ghassan Kanafani (1936-1972) is one of the most famous Palestine romancers who has created different personality types in four romances of “Men in the Sun” ,” All That's Left to You” ,” Returning to Haifa” , “Umme Sa'd”. Symbolic personality is one of the most important personality types that he has given more attention to, whether feminine or masculine, they have been used abundantly in his four romances. Perhaps it seems that Kanafani’s symbolic view to the feminine personalities has increased the content and technical richness in his romances. But the writer’s insistence on highlighting the symbolic dimension of personalities in the two romances of ” All That's Left to You” and “Umme Sa'd” , is a matter that has made difficulties for real dimensions of these personalities in theoretical and technical points of view and has limited their freedom. The origin of this problem refers to this fact that the writer’s commitment and prejudice to Palestine in these two romances like his other romances, with enthusiasm and sensation follows to propose his idea about Palestine’s daily crisis and problems and their solutions. The symbolic personalities of romances are the tools to propagate and to promote these frequently revolutionary ideas. Therefore the main part of narrative and inherent potentials in these two romances, Instead of dedicating to enhance the natural and humanism dimensions of woman personalities are dedicated to enhance the symbolic and mythological dimensions of personalities in order to convey the message of the romances completely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic romance
  • Ghassan Kanafani.
  • Palestine romance
  • Symbolism
  • woman